نام کتاب

 ادیان و مکتب های فلسفی هند (جلد اول) (دانلود+)

 ادیان و مکتب های فلسفی هند (جلد دوم) (دانلود+)

نویسنده

داریوش شایگان 

موضوعات

فلسفه

رمز (پسورد)

www.kashanketab.com

تهیه توسط

انی کاظمی

حجم

16.7 مگا بایت (MB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

کاشان کتاب

 

 

 

 

 

کتاب ادیان و مکتب های فلسفی هند اثر داریوش شایگان است ؛ در این کتاب جریان های فکری و دینی هند با دقت و تفصیل بررسی شده است و مهم ترین اثر فارسی دربارۀ تاریخ ادیان و مکتب ها و نحله های آن سرزمین به شمار می رود.
فلسفۀ هندی در دامن درین هندو پرورش یافت و به استثنای کیش بودائی و جِین، علوم نظری هندو هرگز از دین جدا نگردیدند و با اینکه اتصال و پیوستگی آنان به سنت هندو که به زعم خود هندوان سنتی است پیوسته و ابدی، گاهی سست و گاهی پایدار بوده است، با وصف این هرگز گسستگی و انفضالی که در اروپا خاصه بعد از قرون وسطی بیت دین و فلسفه به حصول پیوست، در هند مصداق نیافت.دین هندو مجموعه ای است وسیع و نامتجانس از نوشته های آسمانی و آرای گوناگون نظری و مکاتب فلسفی و افسانه های مقدس و اساطیری که نظم و ترتیب خلل ناپذیر آن با وجود پیچیدگی و تعدد و تنوع مطالب، شگفت آور و در خور ستایش است. آنچه در این دین موجب حیرت است، نیروی احیا و پیوستگی مدام آن است. از دوران باستانی ودائی تا پیدایش مکتب «تانترا» که آن را ودای پنجم نام نهاده اند، رنگ معنویت هندو که بیش از هر چیز دست یافتن به راه نجات و تجرد و اطلاق است و بی گمان قریحه و نبوغ فکری این قوم کهنسال، در هر پدیده معنوی پویای آن و در هر علمی جویای همان بوده است، تغییری در کنه خود نکرد و همان دین برای آنکه بتواند جوابگوی مقتضیات فکری و اجتماعی دوره ای از تاریخ باشد، شاخ و برگ بسیاری به ساقۀ اصلی خویش افزوده است.

دسته بندی :دانلود, کتاب های فلسفی و فلاسفه