رادیو جوان - همه اهنگ های ایرانی مجاز و غیرمجاز لس آنجلسیتلگرام بدون فیلتر - تله پلاس 24دانلود از یوتیوب

نام کتاب

روایت‌پردازی هویت سیاسی، اجتماعی ایران در منابع تاریخ‌نگاری دورة قاجار (دانلود+)

نویسنده

محمدامیر احمدزاده 

موضوعات

مقاله

رمز (پسورد)

www.kashanketab.com

تهیه توسط

انی کاظمی

حجم

475.5 کیلو بایت (KB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

کاشان کتاب

 

 

 

کتاب روایت‌پردازی هویت سیاسی، اجتماعی ایران در منابع تاریخ‌نگاری دورة قاجار اثر محمدامیر احمدزاده است ؛محور تحلیل تاریخی نگارندة مقاله این است که هویت سیاسی ـ اجتماعی ایران در نیمة اول قرن نوزدهم چه ابعادی داشته و چگونه منابع تاریخ نگاری در بازنمایی معانی و مفاهیم آن به ایفای نقش اجتماعی پرداخته اند. دستاورد بحث حاضر نشان می دهد که برخی معانی و مفاهیم هویتی در منابع تاریخ نگاری ، متاثر از وضعیت عصر تاسیس ، درصدد جست وجو و کشف خاستگاه ایرانی در جغرافیای سرزمینی ایران برای قاجاریان ، انتساب آنان به حکومت های مختلف پیشینی ، کاربست القاب شاهان ایران باستان برای حکام جدید و مواجهة نظامی ـ فکری ایران با دنیای بیرونی منجر به انتقال معانی جدید و مفاهیم هویت بخش از جمله ملت ، دولت ، کشور ایران ، ایران زمین ، وطن ، ایران مدار و فرمانروای ایران شد که نوعی تاکید مورخان بر دال مرکزی مفهوم «ایران سیاسی » در روایت پردازی از تاریخ به عنوان عامل هویت ساز بوده اند. این مسئله در آثار تاریخ نگارانة عصر تاسیس یعنی رستم التواریخ ، ملوک الکلام، شمایل خاقان ، تاریخ جهان آرای مروزی و تاریخ محمدی به منزلة گفتمان مسلط هویتی منعکس شده است . روایت هم زمان و متناقض «غیریت سازی ـ مرجعیت سازی » از مفهوم فرنگ توسط دنبلی و خاوری صورت گرفته ، مفهوم شاهنشاه اسلام و اندیشة شاه نایب امام زمان و برگزیدة فقها از سوی خاوری شیرازی و پردازش تاریخ به زبان گروه های عوام در روایت رستم الحکماء در چهارچوب گفتمان هویت اجتماعی مطرح شده است .

دسته بندی :دانلود, دانلود مقاله