نام کتاب

 سفرنامه خراسان (دانلود+)

نویسنده

ناصرالدین شاه قاجار

موضوعات

ناصرالدین شاه قاجار دوبار به خراسان سفر کرد.با اول در سال 1286قمری بود و روزنامه اخبار آن مسافرت به تحریر علینقی خان حکیم الممالک انشاء و به خط علی اصغر در کارخانه آقا میر باقر تهرانی در 485 صفحه و چند تصویر کار میرزا بزرگ غفاری به چاپ سنگی به چاپ رسید.

رمز (پسورد)

www.kashanketab.com

تهیه توسط

انی کاظمی

حجم

8.84 مگا بایت (MB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

کاشان کتاب

مسافرت دوم آن پادشاه مربوط است به سال 1300 قمری و در همین سفرست که میرزا ابراهیم آقا آبدار امیر السلطان در راه وفات کرد. شرح این سفر که به تحریر خود شاه است توسط محمد حسن خان اعتماد السلطنه به سال 1306 به صورت چاپ سنگی و خط خوش در دارالبطامه خاصه دولتی انتشار یافت و همین است که اینک تجدید طبع آن به صورت لوحی افست در اختیار علاقه مندان قرار میگیرد.

دسته بندی :دانلود کتاب های سفرنامه