رادیو جوان - همه اهنگ های ایرانی مجاز و غیرمجاز لس آنجلسیتلگرام بدون فیلتر - تله پلاس 24دانلود از یوتیوب

نام کتاب

علم و دین (دانلود+)

نویسنده

زهیر باقری نوع پرست 

موضوعات

مجله

رمز (پسورد)

www.kashanketab.com

تهیه توسط

انی کاظمی

حجم

 2.3 مگا بایت (MB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

کاشان کتاب

 

 

 

 

 

کتاب علم و دین اثر زهیر باقری نوع پرست است؛ در بحث پیرامون رابطه ی »علم و دین« در دوران معاصر، علم به عنوان پدیدهای جهانی در برابر ادیانی قرار می ِ گیرد که فراوانی پیروان هر یک از آنها در محدودههای جغرافیایی خاصی قابل مشاهده است) به رغم این تقسیم بندیهای جغرافیایی میان ادیان، برخی از این ادیان ادعای جهانی بودن دارند(. علم به عنوان پدیدهای جهانی – یعنی پدیدهای که اعتبار آن در سرتاسر جهان برقرار است و به پدیده هایی مانند جغرافیا، فرهنگ یا دین محدود نیست – مستقل از ادیان موجود تعریف میشود و از این رو هر دین باید همواره نسبت خود را با یافته های جدید علمی مشخص کند. ولی رابطهی علم و دین همواره چنین نبوده و استقلال نهاد علم از نهاد دین پدیدهای متاخر و مدرن است. در حالی که برخی این استقلال را شرط الزم پیشرفت علم و پیشبرد یافته های علمی میدانند برخی که دغدغه ی دینی دارند، این استقالل را انحرافی در مسیر درست علم ورزی زیر سایه ی دین برمیشمارند. در کنار »تمدن مسیحی« که به نوعی مادر علم مدرن است، »تمدن اسالمی« و دستاوردهای علمی آن نیز به عنوان نمونهای موفق از علمورزی در سایهی دین برشمرده میشود و با طرح شواهد تاریخی، طرفدار وابستگی نهاد علم به نهاد دین مدعی میشود احیای چنین ساز و کاری منجر به محدودیت دانشمندان و نازایی علمی نمیشود. برای بررسی دقیق تر این ادعا باید به »تمدن اسالمی« مراجعه کرد که در اینجا به اختصار نگاهی به این تمدن خواهیم کرد.

 

دسته بندی :کتاب های اجتماعی