نام کتاب

فواید الصفویه: تاریخ سلاطین و امرای صفوی پس از سقوط دولت صفویه (دانلود

دانلود کتاب

×

شکیبا باشید، دانلود شما کمی دیگر شروع می‌شود.

با توجه به حجم بالای دانلودها، لطفا «20» ثانیه صبر کنید؛ سپس دانلود شما انجام می‌شود.

20

         
+)

نویسنده

 ابوالحسن بن ابراهیم قزوینی+ به اهتمام م‍ری‍م‌ م‍ی‍راح‍م‍دی‌

موضوعات

تاریخ سیاست

رمز (پسورد)

www.kashanketab.com

تهیه توسط

انی کاظمی

حجم

4.9 مگا بایت (MB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

کاشان کتاب

 

 

کتاب فواید الصفویه: تاریخ سلاطین و امرای صفوی پس از سقوط دولت صفویه اثر ابوالحسن بن ابراهیم قزوینی با ترجمه م‍ری‍م‌ م‍ی‍راح‍م‍دی‌ است؛ فوائد الصفویه اثر ابوالحسن بن ابراهیم قزوینى است که به زبان فارسى متعلق به قرن 12 هجرى مى‏باشد. نکته جالبى که این نوشته را ممتاز مى‏ کند، پرداختن به تاریخ و رویدادهاى خاندان صفوى، پس از سقوط سلسله صفوى در سال 1135 ق / 1722 م توسط افاغنه است.
کتاب حاضر، شامل یک مقدمه و دو بخش است، این دو بخش تحت عنوان مقدمه اولى و دومى معرفى شده است. در بخش اول از احوال سلاطین صفویه سخن به میان آمده است و در بخش دوم که شامل سه مقاله است، مقاله اول در ذکر طبقه افاغنه ، مقاله دوم، در ذکر افشاریه، و مقاله سوم در ذکر طبقه افاغنه ابدالیه درانیه مى‏باشد.
خاندان صفوى هم زمان با حکومت‏هاى بعدى در ایران؛ یعنى افاغنه، افشار، زند و قاجار، برخى به طور رسمى بر بخشى از ایران، و بعضى به طور صورى حکومت کردند:

شاه طهماسب دوم( در دوره افاغنه)، شاه عباس سوم( در عصر افشار)، شاه اسماعیل سوم( در عصر زند) و سرانجام ابوالفتح سلطان محمد میرزا با عنوان سلطان محمد ثانى( در اوایل قاجار) و تنى چند؛ مانند میرزا سید محمد( سلیمان میرزا) با لقب سلیمان دوم در مشهد، و سید احمد در کرمان مدتى به حکومت نشستند.
ابوالحسن قزوینى، کتاب« فواید الصفویه» را به نام همین ابوالفتح سلطان محمد میرزا در هند به تحریر درآورد و در سال 1211 ه. ق تقدیم وى کرد.
مؤلف همواره در بازگو کردن مسایل تاریخى هر مقطع، کتاب شناخته شده و مرجعى از همان مقطع را انتخاب کرده است. به طور مثال در بازگویى وقایع دوران شاه عباس، خود را از کتاب منشأ و شناخته شده« عالم آراى عباسى»، تألیف اسکندر بیک ترکمان( منشى) بى‏ نیاز ندیده و آن را به عنوان منبع اصلى مورد استفاده قرار داده است.

دسته بندی :دانلود, دانلود کتاب های تاريخ جهان, کتاب های سیاسی