نام کتاب

توضیحات

موضوع

حجم

دریافت

1

کوروش کبیر

در قرآن و عهد عتیق

تاریخی

1 mb

دانلود

2

کوروش کبیر

پدر صلح بشر

تاریخی

204 kb

دانلود

3

منم کورش شهریار روشنایی ها

سید علی صالحی

تاریخی

4.2 mb

دانلود

4

منشور کوروش

متن کامل منشور کوروش

تاریخی

134 kb

دانلود

Password : www.aryabooks.com

 

Image result for ‫کتاب های کوروش هخامنشی‬‎

 

دسته بندی :دانلود, کتاب های تاریخ ایران باستان