نام کتاب

پاسداران دژ پترا (به روایت پرکپیوس) دانلود

دانلود کتاب

×

شکیبا باشید، دانلود شما کمی دیگر شروع می‌شود.

با توجه به حجم بالای دانلودها، لطفا «20» ثانیه صبر کنید؛ سپس دانلود شما انجام می‌شود.

20

         

نویسنده

جلال خالقی مطلق

موضوعات

مقاله

رمز (پسورد)

www.kashanketab.com

تهیه توسط

انی کاظمی

حجم

1.08 مگا بایت (MB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

کاشان کتاب

 

 

کتاب پاسداران دژپترا اثر جلال خالقی مطلق است؛ گفته‌اند که حماسه از چهار اصل ریشه می‌گیرد:تاریخ،زندگی فردی،تخیّل‌ محض و روایات جاری شفاهی و کتبی شامل قصه و اسطوره از هرگونه.واقعهء تاریخی‌ حماسه‌زا،گاه در حماسه زمان و مکان و اشخاص اصلی خود را حفظ می‌کند و گاه بر زمان و مکان و اشخاص دیگری منتقل می‌گردد.در کالبد حماسه،گاه شدت عملیات‌ واقعهء تاریخی،چنان که ویژهء حماسه است،سخت غلوآمیزست.ولی گاه شدت عملیات‌ و تاریخی این عملیات خود باندازه‌ای است،که حماسه جز آن که جامهء حماسی بر آن‌ بپوشاند کار دیگری نمی‌کند.واقعهء تاریخی زیر این گونهء اخیرست:

خسرو اول پس از گرفتن شهری به نام پتر( Petra )در کرانهء در پای سیاه،واقع در 15 تا 20 کیلومتری شمال باطوم امروزی،تنی چند از ایرانیان را به پاسداری شهر می‌گمارد و خود باز می‌گردد.وظیفهء این مردان این است که دور از ایران بر در خانهء دشمن از پایگاهی دفاع کنند.برای نگهبانان شهر راه پیروزی بر دشمن که بزودی با سپاه‌ بزرگ خود شهر را محاصره می‌کند،از همان آغاز بسته است.دو راه بر آنان گشوده‌ است:یا شهر را به دشمن سپارند و تابعیت دولت روم را بپذیرند.و یا تا واپسین دم‌ پایداری کنند،به این امید که شاید در باز پسین لحظه کمکی برسد،وگرنه تا آخرین نفر جان سپارند.یک بار در بازپسین لحظه کمک می‌رسد.بار دوم تا آخرین نفر جان‌ می‌سپارند.

 

دسته بندی :دانلود مقاله